Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 400
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,40
Antal bud :
26
Antal acc bud :
5
Snittränta :
2,1876(84,812)
Lägsta ränta :
2,1750(84,896)
Högsta ränta :
2,1940(84,769)
% of Eq Price Lvl :
57,14