Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
390
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,56
Antal bud :
11
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,1048(123,378)
Lägsta ränta :
0,0180(123,878)
Högsta ränta :
0,1430(123,158)
% of Eq Price Lvl :
100,00