Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
560
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
14
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,2505(124,742)
Lägsta ränta :
0,2350(124,918)
Högsta ränta :
0,2750(124,464)
% of Eq Price Lvl :
50,00