Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 440
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,72
Antal bud :
30
Antal acc bud :
9
Snittränta :
2,3414(94,478)
Lägsta ränta :
2,3270(94,608)
Högsta ränta :
2,3480(94,418)
% of Eq Price Lvl :
92,00