Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
570
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,28
Antal bud :
14
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,4200(124,452)
Lägsta ränta :
0,3500(124,731)
Högsta ränta :
0,4530(124,321)
% of Eq Price Lvl :
10,00