Försäljning

Auktionsdatum :
2023-03-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
495
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,98
Antal bud :
18
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,4525(123,105)
Lägsta ränta :
0,3800(123,922)
Högsta ränta :
0,4850(122,740)
% of Eq Price Lvl :
20,00