Försäljning

Auktionsdatum :
2023-02-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 550
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,55
Antal bud :
18
Antal acc bud :
4
Snittränta :
2,0257(97,353)
Lägsta ränta :
2,0240(97,369)
Högsta ränta :
2,0290(97,321)
% of Eq Price Lvl :
66,67