Försäljning

Auktionsdatum :
2023-01-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019354713
Förfall :
2023-04-19
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
20 759
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,38
Antal bud :
63
Antal acc bud :
54
Snittränta :
2,6059(99,310)
Lägsta ränta :
2,3500(99,377)
Högsta ränta :
2,7000(99,285)
% of Eq Price Lvl :
70,14