Försäljning

Auktionsdatum :
2022-12-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 550
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,55
Antal bud :
13
Antal acc bud :
7
Snittränta :
1,7635(99,866)
Lägsta ränta :
1,7490(100,009)
Högsta ränta :
1,7710(99,792)
% of Eq Price Lvl :
30,00