Försäljning

Auktionsdatum :
2022-12-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
560
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
9
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,3605(129,198)
Lägsta ränta :
-0,3605(129,198)
Högsta ränta :
-0,3605(129,198)
% of Eq Price Lvl :
100,00