Försäljning

Auktionsdatum :
2022-12-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
415
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,66
Antal bud :
8
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,3100(120,634)
Lägsta ränta :
-0,3100(120,634)
Högsta ränta :
-0,3100(120,634)
% of Eq Price Lvl :
100,00