Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 700
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,47
Antal bud :
23
Antal acc bud :
10
Snittränta :
1,8381(99,133)
Lägsta ränta :
1,8290(99,222)
Högsta ränta :
1,8450(99,066)
% of Eq Price Lvl :
33,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 075
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,15
Antal bud :
8
Antal acc bud :
2
Snittränta :
2,4290(100,159)
Lägsta ränta :
2,4290(100,159)
Högsta ränta :
2,4290(100,159)
% of Eq Price Lvl :
83,33