Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
470
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,88
Antal bud :
15
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,2936(128,122)
Lägsta ränta :
-0,3330(128,602)
Högsta ränta :
-0,2430(127,508)
% of Eq Price Lvl :
10,00