Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
235
Emitterat institutioner:
185
Teckningskvot :
0,94
Antal bud :
7
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,3417(117,813)
Lägsta ränta :
-0,3610(117,984)
Högsta ränta :
-0,3130(117,560)
% of Eq Price Lvl :
100,00