Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019071226
Förfall :
2023-02-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
7 810
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,56
Antal bud :
43
Antal acc bud :
35
Snittränta :
1,6906(99,616)
Lägsta ränta :
1,6000(99,637)
Högsta ränta :
1,7400(99,605)
% of Eq Price Lvl :
98,00