Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
8 650
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,33
Antal bud :
34
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,0050(97,509)
Lägsta ränta :
2,0050(97,509)
Högsta ränta :
2,0050(97,509)
% of Eq Price Lvl :
100,00