Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
610
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,44
Antal bud :
12
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,3500(122,402)
Lägsta ränta :
-0,3500(122,402)
Högsta ränta :
-0,3500(122,402)
% of Eq Price Lvl :
100,00