Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
975
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,90
Antal bud :
17
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,2070(115,876)
Lägsta ränta :
-0,2070(115,876)
Högsta ränta :
-0,2070(115,876)
% of Eq Price Lvl :
100,00