Försäljning

Auktionsdatum :
2022-11-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0019071226
Förfall :
2023-02-15
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
19 552
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,56
Antal bud :
72
Antal acc bud :
50
Snittränta :
1,5823(99,580)
Lägsta ränta :
1,4500(99,615)
Högsta ränta :
1,6320(99,567)
% of Eq Price Lvl :
45,07