Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
410
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,64
Antal bud :
12
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,0688(113,914)
Lägsta ränta :
-0,1210(114,364)
Högsta ränta :
-0,0400(113,666)
% of Eq Price Lvl :
50,00