Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
385
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,54
Antal bud :
10
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,0406(112,170)
Lägsta ränta :
0,0230(112,495)
Högsta ränta :
0,0490(112,016)
% of Eq Price Lvl :
100,00