Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0018767873
Förfall :
2023-01-18
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
36 218
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,90
Antal bud :
104
Antal acc bud :
57
Snittränta :
1,4142(99,624)
Lägsta ränta :
1,2500(99,668)
Högsta ränta :
1,4700(99,610)
% of Eq Price Lvl :
36,93