Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-29
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
150
Total budvolym :
255
Emitterat institutioner:
150
Teckningskvot :
1,70
Antal bud :
10
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,1786(113,102)
Lägsta ränta :
-0,2450(113,677)
Högsta ränta :
-0,1260(112,648)
% of Eq Price Lvl :
80,00