Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 210
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,84
Antal bud :
16
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,1333(123,961)
Lägsta ränta :
-1,1333(123,961)
Högsta ränta :
-1,1333(123,961)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-09-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
785
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,14
Antal bud :
9
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,9100(119,493)
Lägsta ränta :
-0,9100(119,493)
Högsta ränta :
-0,9100(119,493)
% of Eq Price Lvl :
100,00