Försäljning

Auktionsdatum :
2022-08-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017564297
Förfall :
2023-03-15
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
22 817
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
3,04
Antal bud :
65
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,3213(99,293)
Lägsta ränta :
1,1700(99,373)
Högsta ränta :
1,4600(99,219)
% of Eq Price Lvl :
15,73