Försäljning

Auktionsdatum :
2022-08-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 130
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,07
Antal bud :
32
Antal acc bud :
10
Snittränta :
1,7314(104,619)
Lägsta ränta :
1,7116(104,800)
Högsta ränta :
1,7370(104,567)
% of Eq Price Lvl :
52,00