Försäljning

Auktionsdatum :
2022-08-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0018397499
Förfall :
2022-11-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
26 269
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
5,25
Antal bud :
50
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,9653(99,762)
Lägsta ränta :
0,9450(99,767)
Högsta ränta :
0,9770(99,759)
% of Eq Price Lvl :
58,82