Försäljning

Auktionsdatum :
2022-06-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 370
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
27
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,2862(133,608)
Lägsta ränta :
-1,3400(134,333)
Högsta ränta :
-1,2570(133,217)
% of Eq Price Lvl :
100,00