Försäljning

Auktionsdatum :
2022-06-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016787204
Förfall :
2022-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 338
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
42
Antal acc bud :
21
Snittränta :
0,3167(99,909)
Lägsta ränta :
0,2000(99,943)
Högsta ränta :
0,3380(99,903)
% of Eq Price Lvl :
65,60

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-06-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017133655
Förfall :
2022-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
12 350
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,65
Antal bud :
42
Antal acc bud :
35
Snittränta :
0,6253(99,664)
Lägsta ränta :
0,5400(99,710)
Högsta ränta :
0,6740(99,638)
% of Eq Price Lvl :
43,33