Försäljning

Auktionsdatum :
2022-05-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017885486
Förfall :
2022-08-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 205
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
64
Antal acc bud :
24
Snittränta :
0,2079(99,953)
Lägsta ränta :
0,1920(99,956)
Högsta ränta :
0,2240(99,949)
% of Eq Price Lvl :
90,00