Försäljning

Auktionsdatum :
2022-05-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
775
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,55
Antal bud :
7
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,2747(121,200)
Lägsta ränta :
-1,3300(121,576)
Högsta ränta :
-1,2671(121,149)
% of Eq Price Lvl :
80,00