Försäljning

Auktionsdatum :
2022-05-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017885486
Förfall :
2022-08-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 509
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,10
Antal bud :
44
Antal acc bud :
20
Snittränta :
0,1920(99,949)
Lägsta ränta :
0,1700(99,955)
Högsta ränta :
0,2100(99,944)
% of Eq Price Lvl :
81,00