Försäljning

Auktionsdatum :
2022-05-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1065
ISINkod :
SE0017830730
Kupong % :
1,750
Förfall :
2033-11-11
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
7 175
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,87
Antal bud :
36
Antal acc bud :
18
Snittränta :
1,9552(97,898)
Lägsta ränta :
1,9380(98,072)
Högsta ränta :
1,9700(97,749)
% of Eq Price Lvl :
26,32