Försäljning

Auktionsdatum :
2022-04-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017768617
Förfall :
2022-07-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 790
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,76
Antal bud :
32
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,0292(100,007)
Lägsta ränta :
-0,0810(100,018)
Högsta ränta :
-0,0220(100,005)
% of Eq Price Lvl :
70,40