Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-31
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 160
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,32
Antal bud :
15
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,6280(120,405)
Lägsta ränta :
-1,6500(120,624)
Högsta ränta :
-1,6000(120,127)
% of Eq Price Lvl :
66,67