Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017768617
Förfall :
2022-07-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 820
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,96
Antal bud :
45
Antal acc bud :
32
Snittränta :
-0,2208(100,068)
Lägsta ränta :
-0,2530(100,077)
Högsta ränta :
-0,2030(100,062)
% of Eq Price Lvl :
56,00