Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-17
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 580
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,16
Antal bud :
15
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,8555(138,394)
Lägsta ränta :
-1,8730(138,645)
Högsta ränta :
-1,8360(138,116)
% of Eq Price Lvl :
90,00