Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016102057
Förfall :
2022-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
18 420
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,68
Antal bud :
52
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,3410(100,084)
Lägsta ränta :
-0,3520(100,087)
Högsta ränta :
-0,3310(100,082)
% of Eq Price Lvl :
50,00