Försäljning

Auktionsdatum :
2022-03-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 450
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,97
Antal bud :
21
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,6058(116,249)
Lägsta ränta :
0,5940(116,376)
Högsta ränta :
0,6170(116,128)
% of Eq Price Lvl :
37,50