Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-17
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 050
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,20
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,6070(120,490)
Lägsta ränta :
-1,6070(120,490)
Högsta ränta :
-1,6070(120,490)
% of Eq Price Lvl :
100,00