Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017485543
Förfall :
2022-05-18
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
22 140
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,95
Antal bud :
56
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,2257(100,056)
Lägsta ränta :
-0,2910(100,072)
Högsta ränta :
-0,2130(100,053)
% of Eq Price Lvl :
49,00