Försäljning

Auktionsdatum :
2022-02-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 350
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,47
Antal bud :
13
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,5377(102,163)
Lägsta ränta :
0,5360(102,171)
Högsta ränta :
0,5390(102,157)
% of Eq Price Lvl :
33,33