Försäljning

Auktionsdatum :
2022-01-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
615
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,46
Antal bud :
14
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,6585(138,738)
Lägsta ränta :
-1,6750(139,140)
Högsta ränta :
-1,6520(138,581)
% of Eq Price Lvl :
30,00