Försäljning

Auktionsdatum :
2022-01-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017232689
Förfall :
2022-04-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 230
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,32
Antal bud :
55
Antal acc bud :
26
Snittränta :
-0,2093(100,052)
Lägsta ränta :
-0,2290(100,057)
Högsta ränta :
-0,1970(100,049)
% of Eq Price Lvl :
2,67