Försäljning

Auktionsdatum :
2021-10-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016830715
Förfall :
2022-01-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 150
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,75
Antal bud :
36
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,3875(100,088)
Lägsta ränta :
-0,4100(100,093)
Högsta ränta :
-0,3740(100,085)
% of Eq Price Lvl :
5,00