Försäljning

Auktionsdatum :
2021-11-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017084494
Förfall :
2022-02-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
27 435
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
49
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,3643(100,097)
Lägsta ränta :
-0,3900(100,104)
Högsta ränta :
-0,3400(100,091)
% of Eq Price Lvl :
71,36