Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-30
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 892
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,86
Antal bud :
22
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,6938(119,223)
Lägsta ränta :
-1,7060(119,350)
Högsta ränta :
-1,6820(119,100)
% of Eq Price Lvl :
30,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-30
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 340
Emitterat institutioner:
435
Teckningskvot :
2,68
Antal bud :
21
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,1789(126,165)
Lägsta ränta :
-1,1960(126,548)
Högsta ränta :
-1,1500(125,522)
% of Eq Price Lvl :
100,00