Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0016830715
Förfall :
2022-01-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
30 761
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
6,15
Antal bud :
50
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,3491(100,107)
Lägsta ränta :
-0,3610(100,110)
Högsta ränta :
-0,3400(100,104)
% of Eq Price Lvl :
60,00