Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
10 800
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,60
Antal bud :
8
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3047(103,874)
Lägsta ränta :
-0,3080(103,881)
Högsta ränta :
-0,3020(103,868)
% of Eq Price Lvl :
33,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1063
ISINkod :
SE0015193313
Kupong % :
0,500
Förfall :
2045-11-24
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 450
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,90
Antal bud :
16
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,7400(94,707)
Lägsta ränta :
0,7360(94,792)
Högsta ränta :
0,7440(94,621)
% of Eq Price Lvl :
90,91