Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015659529
Förfall :
2022-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 925
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,99
Antal bud :
36
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,2566(100,128)
Lägsta ränta :
-0,2600(100,130)
Högsta ränta :
-0,2550(100,128)
% of Eq Price Lvl :
96,00